Komenda

W skład komendy Hufca Wolsztyn wchodzą:

Komendant: phm. Marcin Wilczyński

hm. Anna Wieczorek

hm. Sławomir Wieczorek

pwd. Małgorzata Lewicz

phm. Karolina Sroka