Delegacje

Zasady zwrotu kosztów podróży/delegacji:

  • Poinformować o zamiarze odbycia podróży służbowej komendanta lub skarbnika Hufca (bez uprzedzenia o wyjeździe delegacja może zostać odrzucona).
  • W terminie do dwóch tygodni od podróży służbowej dostarczyć do biura hufca wypełniony Wniosek o delegację wraz z Oświadczeniem o wypłacie na konto (może być napisana odręcznie).
  • W przypadku podróży wynikających z potrzeb organizacyjnych rajdów i biwaków prosimy uwzględnić te koszty w kosztorysie formy wyjazdowej (uwzględnić w składce zadaniowej.

Załączniki