Dokumenty dla rodziców


Już wkrótce znajdziesz tu zgodę na przynależność do ZHP

i zgodę na wyjazd harcerski 😉


Jeżeli już teraz potrzebujesz takich dokumentów skontaktuj się z drużynowym swojego dziecka.