Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze są wspierani w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.


 


Jeżeli masz problem z wyborem drużyny lub  kontaktem z drużynowym napisz do nas 😉

j.malecki@zhp.net.pl

Dołącz do nas!

Zuchy
6-10 lat

Harcerze
10-13 lat

Harcerze starsi
13–16 lat

Wędrownicy
16-21 lata