Komenda

W skład komendy Hufca Wolsztyn wchodzą:
Komendantka: pwd. Aneta Horowska
Skarbnik: pwd. Małgorzata Lewicz
Zastępczyni ds. programu i pracy z kadrą: phm. Karolina Sroka
Członek komendy ds. kształcenia: phm. Mikołaj Stachowiak
Członkini komendy ds. organizacyjnych: pwd. Klaudia Tomiak
Kwatermistrz hufca: pwd. Radosław Ratajczak

W skład Komisji Rewizyjnej Hufca wchodzą:
Przewodnicząca: pwd. Maria Czepczyńska
Wiceprzewodnicząca: pwd. Aleksandra Siepielska
Sekretarz: pwd. Jakub Mellerowicz
pwd. Marta Śliwa