Komenda

W skład komendy Hufca Wolsztyn wchodzą:
Komendant: phm. Marcin Wilczyński
Skarbnik: pwd. Małgorzata Lewicz
Zastępczyni ds. pracy z kadrą: phm. Karolina Sroka
Członek komendy ds. kształcenia: pwd. Mikołaj Stachowiak
Członkini komendy ds. programu: pwd. Aneta Horowska
Kwatermistrz hufca: hm. Krzysztof Andrys

W skład Komisji Rewizyjnej Hufca wchodzą:
Przewodnicząca: hm. Anna Wieczorek
Wiceprzewodnicząca: pwd. Maria Czepczyńska
Sekretarz: pwd. Aleksandra Siepielska
pwd. Jakub Mellerowicz