Festiwal Śpiewania Harcerskiego dla Niepodległej

W dniu 10.11.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie odbył się Festiwal Śpiewania Harcerskiego dla Niepodległej, organizowany przez Szczep Harcerskich Drużyn Pożarniczych, działający przy SP w Starym Widzimiu. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 zuchów, harcerzy i wędrowników zrzeszonych w Hufcu ZHP Wolsztyn. W tym roku Festiwal przyjął inną nazwę ze
względu na uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Każda drużyna zaprezentowała dwie piosenki – harcerską oraz patriotyczną. Występy nagradzano radosnymi okrzykami, brawami i słodkim upominkiem. W między czasie wszyscy bawili się także przy pląsach i zabawach. Po prezentacji
odbyła się gra miejska po terenie Wolsztyna. Harcerze mieli okazję odwiedzić wiele miejsc pamięci narodowej, w których z okazji rocznicy oddano honory oraz pozostawiono znicz. Był czas również na posilenie się pyszną zupą z firmy Cromca. Spotkanie zakończyło się apelem na wolsztyńskim rynku, gdzie zaangażowanie i kreatywność wszystkich drużyn została nagrodzona.

Festiwal był współfinansowany przez gminę Wolsztyn z projektu dla organizacji  pozarządowych – dziękujemy.