Stanisława Kopacz-Rzepa

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5.04.2023 r. w wieku 78 lat na Wieczną Wartę odeszła druhna hm. Stanisława Kopacz-Rzepa.

Urodziła się 20 kwietnia 1944 roku w Wolsztynie. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 1958 roku. Od 1960 roku pełniła funkcję drużynowej Drużyny Zuchowej w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Lesznie. W 1961 roku komendant Hufca ZHP w Lesznie przyznał jej stopień przewodnika.

W 1963 roku zawiesiła swoją harcerską działalność, którą wznowiła w 1987 roku.

Pełniła funkcję drużynowej 8 Drużyny Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Dnia 21 października 1988 roku przyznano jej stopień podharcmistrza. 5 grudnia 1988 roku została wybrana na funkcję komendantki Hufca ZHP w Wolsztynie. W czasie przemian ustrojowych w państwie starała się utrzymać hufiec i nie ulec presjom jego likwidacji. W tym czasie wielu nauczycieli prowadzących drużyny wycofało się z działalności harcerskiej, co doprowadziło do likwidacji drużyn zuchowych i harcerskich. W związku z tą sytuacją hufiec został przemianowany na Związek Drużyn. Trwało to do dnia 22 lutego 1997 roku, kiedy to powołano Hufiec ZHP w Wolsztynie. Cały ten czas druhna Stanisława pełniła funkcję komendantki, aż do 16 października 1999 roku.

W latach 2000-2003 była członkinią komendy hufca Babimojsko -Sulechowskiego, a w latach 2003-2007 pełniła funkcję członkini komisji rewizyjnej tego hufca.

Za działalność zawodową i społeczną otrzymała wiele odznaczeń m.in.:

W roku 1995: odznaka Komendantki Chorągwi ,,Służba Dziecku”;
w roku 1997: odznaka Kadry Kształcącej; mianowanie do stopnia harcmistrzyni; odznaka Naczelnika ZHP – akcja powódź ,,Nieść chętną pomoc”; srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP; odznaka TPD „Przyjaciel dziecka” za pracę społeczną dla dobra dziecka;
w roku 2000 -srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.

 

 

Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia br. o godz. 10:00 na cmentarzu w Komorowie k. Wolsztyna.

Rozkazem specjalnym komendanta hufca LS 1/2023 ogłoszona została żałoba w Hufcu ZHP Wolsztyn, która potrwa do 5. maja 2023 r.
Poleca się odczytanie rozkazu na zbiórkach drużyn, okrycie kirem sztandarów i nałożenie czarnych opasek na Krzyże Harcerskie.