Zamień 1,5% na harcerskie sprawności

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
ma na celu wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Odbywa się to zgodnie z harcerskimi wartościami, które zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha oraz w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

CO OSIĄGAMY?
Tradycyjne wartości kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają na wypracowanie indywidualnej ścieżki własnego rozwoju.

SPÓJRZMY NA TO INACZEJ?
Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja wspierająca wychowanie w Polsce. Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Rocznie organizujemy ponad 18 tys. form kształceniowych. Gdyby jedna osoba chciała wziąć udział we wszystkich, musiałaby przeznaczyć na to 2 lata. Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 70 tys. osób.

JAK MOŻEMY POMÓC?
Możesz przekazać swój 1,5% podatku. Wystarczy, ze zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizacje, której chcesz przekazać swój 1,5%.

NUMER KRS
0000266321
CEL SZCZEGÓŁOWY
Hufiec ZHP Wolsztyn

 

Klauzula dla osób przekazujących 1,5 procent podatku na rzecz Hufca ZHP Wolsztyn