Zjazd hufca

Komenda Hufca w dniu 14 października 2021 roku podjęła uchwałę nr 15/10/2021 w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 20 listopada 2021 roku.

Lista osób z głosem decydującym Zjeździe Sprawozdawczym Hufca znajduje się w poniższym rozkazie.