Składka członkowska

Składki członkowskie ZHP należy wpłacać na konto hufca (poniżej dane). Bardzo prosimy o prawidłowe tytułowanie wpłat. Pozwala to przyspieszyć księgowanie wpłat. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie drużynowej/mu zdjęcia, skanu, bądź elektronicznego potwierdzenia uregulowania wpłat. Jest ono przydatne przy ewentualnym poszukiwaniu wpłat.

 


12 1090 1476 0000 0001 3565 6322
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wolsztyn
ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań

TYTUŁEM: Składka członkowska ZHP 2023, Nazwa drużyny, Imię i nazwisko członka ZHP


Łączna kwota za rok wynosi 180 zł (kwartalnie 45 zł, półrocznie 90 zł).

Konieczne jest opłacanie całych kwartałów niezależnie od momentu dołączenia do ZHP.


 

Wpłaty można regulować kwartalnie, półrocznie lub cało rocznie.
Jeżeli jest możliwe to prosimy o dokonywanie wpłat max w II ratach.

Terminy:
I kwartał płatny do 20 stycznia
II kwartał płatny do 20 kwietnia
III kwartał płatny do 20 lipca
IV kwartał płatny do 20 października


Z góry dziękuję za terminowość oraz poprawne tytułowanie.