Składka członkowska

Składki członkowskie ZHP należy wpłacać na konto hufca (wygeneruj dane poniżej). Bardzo prosimy o prawidłowe tytułowanie wpłat. System automatycznie wykrywa wpłaty.

W przypadku literówek w tytule przelewy będą zwracane.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie drużynowej/mu zdjęcia, skanu, bądź elektronicznego potwierdzenia uregulowania wpłat. Jest ono przydatne przy ewentualnym poszukiwaniu wpłat.


Jeżeli to możliwe, prosimy o dokonywanie wpłat z góry za cały rok lub półrocze.


Każdy członek stowarzyszenia, którym jest również ZHP, zobowiązany jest do opłacania składki członkowskiej. Nieopłacanie składki jest powodem do wykluczenia ze stowarzyszenia.

 


Wprowadź dane i kliknij "Generuj", aby wyświetlić dane do wpłaty.


Imię i nazwisko członka ZHP

Prosimy o używanie pełnych imion np. Zofia zamiast Zosia

Wybierz drużynę

Wybierz rok


Za jaki okres chcesz zapłacić

Łączna kwota za rok wynosi 188 zł (kwartalnie 47 zł, półrocznie 94 zł).

Konieczne jest opłacanie całych kwartałów niezależnie od momentu dołączenia do ZHP.


 

Wpłaty można regulować kwartalnie, półrocznie lub cało rocznie.
Jeżeli to możliwe, prosimy o dokonywanie wpłat z góry za cały rok lub półrocze.

Terminy:
I kwartał płatny do 20 stycznia
II kwartał płatny do 20 kwietnia
III kwartał płatny do 20 lipca
IV kwartał płatny do 20 października


Z góry dziękujemy za terminowość oraz poprawne tytułowanie.