Poradnik rodzica

Co proponuje harcerstwo dla rozwoju dziecka? Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z&nbspjego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o&nbsptym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub&nbspdrużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z&nbspelementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na&nbspzbiórkach […]

Bezpieczeństwo dzieci

Związek Harcerstwa Polskiego, jako organizacja wychowawcza, zapewnia swoim członkom ciekawe, ale co&nbspnajważniejsze – bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim wszyscy instruktorzy, którzy pracują z&nbspdziećmi i&nbspmłodzieżą, są&nbspodpowiednio przeszkoleni. W&nbspcałej organizacji panują jednakowe standardy kursów, które musi przejść każdy, kto podejmuje […]

Ile kosztuje harcerstwo?

Składki Każdy członek stowarzyszenia, którym jest również ZHP, zobowiązany jest do&nbspopłacania składki członkowskiej. Nieopłacanie składki jest powodem do wykluczenia ze stowarzyszenia.   CO TO JEST PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZHP? Podstawowa składka członkowska ZHP jest to&nbspdobrowolna wpłata pieniężna, świadczona regularnie przez […]

Zapisz dziecko do ZHP

Dlaczego ZHP? Rozwój samodzielności i aktywności Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to&nbspdoskonałe miejsce aktywności dzieci i&nbspmłodzieży. W&nbspdrużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i&nbspcenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w […]