Kapituła Stopni Wędrowniczych

Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy SHPD w Starym Widzimiu


Przewodniczący: pwd. Jakub Mellerowicz
jakub.mellerowicz@zhp.net.pl


Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy Szczepie 4 Słońca


Przewodnicząca: pwd. Karolina Mikołajczak
karolina.mikolajczak@zhp.net.pl