Kapituła Stopni Wędrowniczych

Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy SHPD w Starym Widzimiu


Przewodniczący: phm. Radosław Ratajczak
ksw.shdp@wolsztyn.pl


Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy Szczepie 4 Słońca


Przewodnicząca: pwd. Karolina Mikołajczak
karolina.mikolajczak@zhp.pl