Kapituła Stopni Wędrowniczych

 

Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy SHPD w Starym Widzimiu


Przewodniczący: pwd. Jakub Mellerowicz
jakub.mellerowicz@zhp.net.pl


  

 

Kapituła Stopni Wędrowniczych
przy Szczepie 4 Słońca


Przewodniczący: phm. Marcin Wilczyński
marcin.wilczynski@zhp.net.pl