20 listopada 2023 / News

Kandydatka na funkcję komendanta hufca

Podaję do wiadomości, że w terminie zgodnym z ordynacją wyborczą wpłynęło jedno zgłoszenie kandydatki na funkcję komendanta hufca: pwd. Aneta...
Czytaj więcej
9 listopada 2023 / News

Dokumenty – Zjazd zwykły Hufca ZHP Wolsztyn

Klikając poniżej można zapoznać się z następującymi dokumentami Proponowany regulamin obrad, Proponowany porządek obrad, Sprawozdanie z działalności KH za lata...
Czytaj więcej
1 2 3 37

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Dołącz do nas!

Zuchy
6-10 lat

Harcerze
10-13 lat

Harcerze starsi
13–16 lat

Wędrownicy
16-21 lata


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.


 

Przygoda
Pasja
Braterstwo