Szczep Harcerskich Drużyn Pożarniczych w Starym Widzimiu

 


Komendantka szczepu: phm. Karolina Sroka
karolina.sroka@zhp.pl


19 Gromada Zuchowa “Wesołe Skrzaty”

Gromada zuchowa


Drużynowa: Eliza Mellerowicz
eliza.mellerowicz@zhp.pl


Zbiórki w piątki (oprócz pierwszego piątku miesiąca) o 17:00 w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu.

11 Harcerska Drużyna Pożarnicza “Płomień”

Drużyna harcerska


Drużynowa: Marika Weiss
marika.weiss@zhp.pl


Zbiórki w piątki (oprócz pierwszego piątku miesiąca) o 17:00 w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu.

12 Harcerska Drużyna Pożarnicza “Żar”

Drużyna starszoharcerska


Drużynowy: pwd. Filip Mellerowicz
filip.mellerowicz@zhp.pl


Zbiórki w piątki (oprócz pierwszego piątku miesiąca) o 18:00 w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu.

10 Drużyna Wędrownicza ,,Sagan”

Drużyna wędrownicza


Drużynowa: Aleksandra Weiss
aleksandra.weiss@zhp.pl


Zbiórki co trzeci piątek miesiąca o godzinie 20:00 (dokładne terminy ustalamy na bieżąco)
Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu