Ile kosztuje harcerstwo?

Składki

Każdy członek stowarzyszenia, którym jest również ZHP, zobowiązany jest do opłacania składki członkowskiej. Nieopłacanie składki jest powodem do wykluczenia ze stowarzyszenia.

 

CO TO JEST PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZHP?

Podstawowa składka członkowska ZHP jest to dobrowolna wpłata pieniężna, świadczona regularnie przez członków ZHP w wysokości i terminach określonych przez Radę Naczelną ZHP. Warto podkreślić kwestię użytego powyżej słowa dobrowolność. Sama przynależność do ZHP jest dobrowolna. Jednak jeśli zostanie już złożona deklaracja członkowska, czyli wyrażanie woli wstąpienia do ZHP, tym samym przyjmuje się zasady obowiązujące w organizacji. W związku z tym, opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP staje się przymusowe, ponieważ jest to jeden ze statutowych obowiązków członka ZHP. Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w ZHP.

W naszym hufcu składka wynosi 47zł kwartalnie (3 miesiące) :

 • 11 zł dla Głównej Kwatery
 • 18 zł dla Chorągwi Wielkopolskiej
 • 18 zł dla Hufca Wolsztyn

Na co są wykorzystywane składki?

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNĄ GŁÓWNEJ KWATERZE ZHP PRZEZNACZA SIĘ NA:

 • pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP,
 • koszty funkcjonowania władz naczelnych ZHP,
 • kształcenie i wsparcie metodyczne oraz programowe,
 • opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
 • na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNĄ CHORĄGWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:

 • prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi i hufców,
 • szkolenia kadry,
 • obsługę księgową,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNĄ HUFCOWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:

 • prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,
 • utrzymaniu siedziby hufca,
 • wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,
 • kształcenie kadry instruktorskiej,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami,
 • zakup materiałów programowych itp.,
 • ubezpieczenie NNW dla członków hufca.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1,5% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

Ceny mogą różnić się w poszczególnych sklepach - składnicach harcerskich. Przedstawione ceny zostały opracowane na podstawie artykułów zawartych na stronie skladnica.4zywioly.zhp.pl, stan na dzień 01.01.2024.

 • Nakrycia głowy: furażerka: 32 zł; beret: 41 zł; rogatywka: 55 zł
 • Koszula mundurowa: 159 zł
 • Naramienniki: 4 zł
 • Chusta: 8,50 zł
 • Pierścień: 5,00 zł
 • Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 99 zł; spodnie mundurowe damskie: 119 zł; spodnie mundurowe męskie: 119 zł
 • Pas: parciany: 32 zł; skórzany: 55 zł
 • Getry: 15,90 zł

Koszt obozu

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • opieka medyczna ,
 • koszt realizacji programu,
 • ubezpieczenie,
 • transport.

Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 700 zł do 1600 zł.

Koszt rajdów, biwaków

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków drużyn i szczepów to najczęściej wydatek kilkunastu złotych za weekendową przygodę.

Najtańsze rajdy kilkudniowe, kosztują już od 40 zł, w skład kosztów wchodzą: posiłki, nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach), pamiątkowa plakietka rajdowa, a także materiały programowe.

Źródło: zhp.pl