17 kwietnia 2022 / News

Życzenia wielkanocne

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie z okazji Świąt Wielkiej Nocy najserdeczniejsze życzenia składa cała społeczność Hufca ZHP Wolsztyn
Czytaj więcej

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Dołącz do nas!

Zuchy
6-10 lat

Harcerze
10-13 lat

Harcerze starsi
13–16 lat

Wędrownicy
16-21 lata


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.


 

Przygoda
Pasja
Braterstwo