9 listopada 2023 / News

Dokumenty – Zjazd zwykły Hufca ZHP Wolsztyn

Klikając poniżej można zapoznać się z następującymi dokumentami Proponowany regulamin obrad, Proponowany porządek obrad, Sprawozdanie z działalności KH za lata...
Czytaj więcej
19 października 2023 / News

Zjazd zwykły hufca

Komenda Hufca w dniu 14 października 2023 roku podjęła uchwałę nr 26/10/2023 w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca na dzień...
Czytaj więcej

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Dołącz do nas!

Zuchy
6-10 lat

Harcerze
10-13 lat

Harcerze starsi
13–16 lat

Wędrownicy
16-21 lata


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.


 

Przygoda
Pasja
Braterstwo