Dokumenty – Zjazd zwykły Hufca ZHP Wolsztyn

Klikając poniżej można zapoznać się z następującymi dokumentami
Proponowany regulamin obrad,
Proponowany porządek obrad,
Sprawozdanie z działalności KH za lata 2019 - 2023 (w dwóch wersjach),
Sprawozdania HKR za lata 2019 - 2023,
Opnia HKR o Komendzie Hufca oraz wniosek o Absolutorium,
Propozycję strategii Hufca.

 

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z przepisami kandydata na funkcję Komendanta Hufca należy zgłosić nie później niż 7 dni przed zjazdem do skrzynki Hufca lub bezpośrednio do komendanta hufca. Zgłoszenie znajduje się wśród dokumentów.

 

Zjazd odbędzie się 24 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie (Aula szkoły) ul. Poniatowskiego 1, 64-200 Wolsztyn. Początek godz. 18:00.