Zjazd zwykły hufca

Komenda Hufca w dniu 14 października 2023 roku podjęła uchwałę nr 26/10/2023 w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca na dzień 24 listopada 2023 roku.

Lista uczestników Zjazdu Zwykłego Hufca Wolsztyn z głosem decydującym znajduje się w poniższym rozkazie.