Poznaj swoją flagę

W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy o podstawowych zasadach jakie obowiązują każdego z nas. Harcerze wyruszyli na ulice Wolsztyna, gdzie rozdawać będą ulotki informujące o tym jak należy postępować z flagą państwową. Zapraszamy o godz. 11:00 pod naszą siedzibę na ul. Drzymały 2, gdzie wręczać będziemy flagi oraz po raz pierwszy podniesiemy flagę na naszym nowym maszcie.

Projekt “Poznaj swoją flagę” współfinansowany ze środków Miasta i Gminy Wolsztyn.

 

Poznaj zasady postępowania z flagą państwową:

Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych
https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/4786,Zasady-oraz-dobre-praktyki-godnego-postepowania-wobec-polskich-symboli-panstwowy.html

Flaga Polski – podręcznik użytkownika
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/flaga-polski-podrecznik-uzytkownika/

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800070018/U/D19800018Lj.pdf